Ogrodzenia betonowe

Każdy element betonowy posiada zbrojenie drutem żebrowanym 6 ø. Drut jest spawany tak, że każdy wolny element sektorowy jest zbrojony.

Do wyrobu betonu używany jest piasek wiślany oraz Cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM I 32,5 R

Przęsła betonowe:

    Przęsło 2-płytowe (1m wysokości)                 Przęsło 2,5-płytowe (1,25m wysokości)

    Przęsło 3-płytowe (1,5m wysokości)                 Przęsło 3,5-płytowe(1,75m wysokości)

    Przęsło 4-płytowe (2m wysokości)                  Przęsło 5-płytowe (2,5m wysokości)

 

                 Płyty betonowe:

    Płyta betonowa pełna (0,5x2m)                  Płyta betonowa pełna (0,25x2m)

Płyta betonowa pełna (0,30×2,5m)

                 Słupki ozdobne

Słupki Ozdobne

                 Wzory ogrodzeń betonowych

Ogrodzenie betonowe 1 Ogrodzenie betonowe 2 Ogrodzenie betonowe 3 Ogrodzenie betonowe 4 Ogrodzenie betonowe 5 Ogrodzenie betonowe 6 Ogrodzenie betonowe 7 Ogrodzenie betonowe 8 Ogrodzenie betonowe 9 Ogrodzenie betonowe 10 Ogrodzenie betonowe 11 Ogrodzenie betonowe 12 Ogrodzenie betonowe 13 Ogrodzenie betonowe 14 Ogrodzenie betonowe 15 Ogrodzenie betonowe 16 Ogrodzenie betonowe 17 Ogrodzenie betonowe 18 Ogrodzenie betonowe 19 Ogrodzenie betonowe 20 Ogrodzenie betonowe 21 Ogrodzenie betonowe 22 Ogrodzenie betonowe 23 Ogrodzenie betonowe 24 Ogrodzenie betonowe 25a Ogrodzenie betonowe 25b Ogrodzenie betonowe 26 Ogrodzenie betonowe 28 Ogrodzenie betonowe 29 Ogrodzenie betonowe 30 Ogrodzenie betonowe 31 Ogrodzenie betonowe 32 Ogrodzenie betonowe 33 Ogrodzenie betonowe 34 Ogrodzenie betonowe 35 Ogrodzenie betonowe 36 Ogrodzenie betonowe 37 Ogrodzenie betonowe 38 Ogrodzenie betonowe 39 Ogrodzenie betonowe 40 Ogrodzenie betonowe 41 Ogrodzenie betonowe 42 Ogrodzenie betonowe 43 Ogrodzenie betonowe 44 Ogrodzenie betonowe 45 Ogrodzenie betonowe 46 Ogrodzenie betonowe 47 Ogrodzenie betonowe 48 Ogrodzenie betonowe 49 Ogrodzenie betonowe 50 Ogrodzenie betonowe 51 Ogrodzenie betonowe 52 Ogrodzenie betonowe 53 Ogrodzenie betonowe 54 Ogrodzenie betonowe 55 Ogrodzenie betonowe 56 Podmurówki